Rekisteriseloste

 

  1. Rekisteriseloste ja osoitelähde

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Tarkempia tietoja osoiterekisteristä saat lähettämällä kyselyn: info@scandinaviansales.com

  1. Rekisterinpitäjän  yhteystiedot

Scandinavian Sales Oy
PL 390
00101 HELSINKI

Y-tunnus: 2494243-0

Sähköposti: info@scandinaviansales.com

  1. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Marko Pitkänen

  1. Rekisterin nimi

Joulupukin – uutiskirje

  1. Rekisterin käyttötarkoitus

Sähköiseen viestintään ja suoramarkkinointiin sekä sähköpostirekisterin kerääminen. Käyttäjä liittyy suostumuksellaan vastaanottajaksi liittymislomakkeen avulla ja hänellä on milloin tahansa mahdollisuus pyytää nähdä, päivittää ja irtisanoutua uutiskirjeen vastaanottamisesta.

 

  1. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tiedot sisältävät: Sähköpostiosoite, nimi, sukupuoli, syntymäaika, postinumero, puhelinnumero, ip-osoite sekä markkinointilupa.

 

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjä itse on tallentanut tiedot rekisteriin omalla suostumuksellaan ja antanut suostumuksen suoramarkkinointiin.

 

  1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

 

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Vain rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on pääsy kaikkeen rekisteriin tallennettuun tietoon ja se edellyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista. Käyttäjä ei voi muuttaa tai nähdä muiden käyttäjien salaisia tietoja. Palveluntarjoaja pyrkii omalta osaltaan pitämään palvelun tekniikan tietoturvallisena.

 

  1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun (info@scandinaviansales.com)